Nabídky pro školy

mILÍ PEDAGOGOVÉ,
I V ROCE 2017 JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI TEMATICKÉ PROGRAMY URČENÉ PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Naším cílem je zprostředkovat dětem zážitek, který je bude motivovat k zájmu o přírodu a historii.
Náplň okruhů je volena vždy individuálně podle věkové kategorie žáků a dle rámcového vzdělávacího programu.
Expozice, které nejsou zahrnuty v tematických okruzích, si můžete projít volně bez průvodce. 

ŘÍDÍME SE MOTTEM: řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a možná si vzpomenu, zapoj mě a já porozumím.

Máte-li zájem o rezervaci termínu, užijte objednávkový formulář níže nebo kontaktujte naše programové oddělení na e-mailu PROgram@centrumeden.cz či tel. 566 788 403 , mobil 731 151 189 .

NA JAŘE 2017 PŘIJÍMÁME REZERVACE NA ŠKOLNÍ PROGRAMY V MĚSÍCI BŘEZNU AŽ ČERVNU, ÚTERÝ AŽ PÁTEK  NA ČAS 9:00 A 11:30.

CENA PROHLÍDKY AREÁLU S PRŮVODCEM JE 100 Kč/ OSOBA, BEZ PRŮVODCE 70 Kč/OSOBA.
Zarezervujte se
zajištění
doprovodného
programu
tematické
akce
a výlety
zajištění
občerstvení
parkoviště
pro
autobusy

Programy pro MŠ a 1. a 2. třídy zš:

pdf nabídka mš a 1.-2. třída zš

1) OD ROSTLINEK PO ZVÍŘÁTKA

Návštěvní zóny: Farma Eden, ovocný sad, babiččina zahrádka, tvořivá dílna
Aktivity:  Hlavním cílem tohoto programu je seznámit děti s živou přírodou. Děti se podívají na farmu Eden, kde si prohlédnou místní zvířátka. Povíme si, jakou péči vyžadují koně a děti se na nich svezou. Dále se podíváme do ovocného sadu, kde bude pro děti připravena edukativní aktivita zaměřená na přiřazení dřeviny a plodu. V babiččině zahrádce si děti mohou pohladit a nakrmit místní domácí zvířátka. Celý program je završen tvořivou dílnou, kde si děti na památku vytvoří dárek z česané vlny.
Délka programu: 90 minut + prohlídka celého areálu bez průvodce s možností vyzkoušet bohatý interaktivní program centra Eden
Max. počet žáků:  jedna skupina 20 - 25 dětí, možnost více skupin
CENA: 100 Kč, učitelský doprovod zdarma
Součást vzdělávacích oblastí
RVP ZV:
Člověk a jeho svět - Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví;
Člověk a svět práce - Práce s drobným materiálem.

 

2) OD KOČÍHO PO HRNČÍŘE

Návštěvní zóny: Panské bydlení, Horácká vesnice - pazderna, tkalcovna, babka kořenářka, včelař, babiččina zahrádka, mlýn, hrnčíř, statek
Aktivity:  Druhý program provede děti Panským bydlením, kde si povíme, jaké povinnosti měl správce statku a co všechno obnášela práce kočího. Poté s dětmi navštívíme Horáckou vesnici, kde si v každé chaloupce popovídáme o jednom z řemesel. Na příkladu pohádky O krtečkovi a kalhotkách si vysvětlíme a ukážeme zpracování lnu v pazderně nebo lněného vlákna u tkalce. U babky kořenářky budeme rozpoznávat bylinky po vůni a u včelaře pomůžeme včelce najít cestu do úlu. Navštívíme také statek, mlýn či hrnčíře. V rámci programu si děti vyplní pracovní list a u hrnčíře si k němu vyrobí desky malované hlínou. Tuto knížečku si odnesou na památku domů. 
Délka programu: 90 minut + prohlídka celého areálu bez průvodce s možností vyzkoušet bohatý interaktivní program centra Eden
Max. počet žáků:  jedna skupina 15 dětí, možnost více skupin
CENA: 100 Kč, učitelský doprovod zdarma
Součást vzdělávacích oblastí
RVP ZV:
Člověk a jeho svět - Rozmanitost přírody, Lidé kolem nás, Lidé a čas, Člověk a jeho zdraví;
Člověk a svět práce - Práce s drobným materiálem, Pěstitelské práce;
Výtvarná výchova - Uplatňování subjektivity.3) Procházka rájem

Návštěvní zóny: Farma Eden, Panské bydlení, Horácká vesnice - pazderna, tklacovna, včelař, babiččina zahrádka, mlýn
Aktivity:  S dětmi navštívíme farmu Eden, kde se děti svezou na místních konících. Prohlédneme si Panské bydlení a přiblížíme si práci kočího. Poté s dětmi zavítáme do Horácké vesničky, kde si v jednotlivých chaloupkách představíme řemesla. V pazderně a tkalcovně si představíme zpracování lnu ve lněné plátno na oblíbeném příběhu O krtečkovi a kalhotkách. Navštívíme i včelaře, kde pomůžeme najít včelce cestu do úlu. V babiččině zahrádce si děti mohou pohladit a nakrmit místní zvířátka a u mlynáře si ukážeme mlýnské kolo a vysvětlíme princip mletí obilného zrna.
Délka programu: 90 minut + prohlídka celého areálu bez průvodce s možností vyzkoušet bohatý interaktivní program centra Eden
Max. počet žáků:  jedna skupina 30 dětí, možnost více skupin
CENA: 100 Kč, učitelský doprovod zdarma
Součást vzdělávacích oblastí
RVP ZV:
Člověk a jeho svět – Rozmanitost přírody, Lidé kolem nás, Lidé a čas, Člověk a jeho zdraví;
Člověk a zdraví Člověk a svět práce – Pěstitelské práce, Práce s drobným materiálem;
Výtvarná výchova – Uplatňování subjektivity.


PROGRAMY PRO 6.-9. TŘÍDY ZŠ:

PDF NABÍDKA 6.-9. TŘÍDA ZŠ

8) PUTOVÁNÍ FARMOU

Návštěvní zóny: Farma Eden, chmelnice, bylinková zahrádka, ovocný sad, babiččina zahrádka, tvořivá dílna
Aktivity:  V tomto programu se s žáky nejdříve podíváme do farmy Eden, kde si prohlédneme místní koně a povíme si, jakou péči vyžadují. Zkusíme je vyhřebelcovat a podle zájmu se mohou žáci svézt na koni. Dále se podíváme na způsob pěstování chmele a představíme i chmel granulovaný. V bylinkové zahrádce se naučíme rozpoznávat jednotlivé bylinky a v ovocném sadě přiřadíme květy a listy ke stromům. V babiččině zahrádce si žáci budou moci pohladit a nakrmit místní zvířata. Celý program bude završen tvořivou dílnou, kde vypracujeme list do herbáře.
Délka programu: 90 minut + prohlídka celého areálu bez průvodce s možností vyzkoušet bohatý interaktivní program centra Eden
Max. počet žáků:  jedna skupina 20 - 25 žáků, možnost více skupin
CENA: 100 Kč, učitelský doprovod zdarma
Součást vzdělávacích oblastí
RVP ZV:
Přírodopis - Biologie rostlin, Biologie živočichů;
Člověk a svět práce - Práce s technickými materiály, Pěstitelské práce, Chovatelství;
Výtvarná výchova - Uplatňování subjektivity.9) ZA HISTORIÍ A ŘEMESLY

Návštěvní zóny: Panské bydlení, Horácká vesnice - pazderna, tkalcovna, babka kořenářka, včelař, babiččina zahrádka, mlýn, hrnčíř, statek
Aktivity Seznámíme žáky s historií a tradičními řemesly. Žáky čeká procházka Panským bydlením, kde si sestaví vlastní rodokmen. Poté zavítáme do horácké vesničky, kde si v jednotlivých chaloupkách představíme místní řemesla. V pazderně a tkalcovně si vysvětlíme zpracování lnu ve lněné plátno a u babky kořenářky se žáci dozvědí více o významu rostlin v dějinách. Projdeme si i babiččinu zahrádku a mlýn, kde se žáci naučí rozpoznat jednotlivé druhy obilí. Program končí u hrnčíře, kde si žáci upraví pracovní listy do podoby knížky, kterou si odnesou na památku domů.
Délka programu: 90 minut + prohlídka celého areálu bez průvodce s možností vyzkoušet bohatý interaktivní program centra Eden
Max. počet žáků: jedna skupina 15 dětí, možnost více skupin
CENA: 100 Kč, učitelský doprovod zdarma
Součást vzdělávacích oblastí
RVP ZV:
Přírodopis - Biologie rostlin, Biologie živočichů;
Člověk a svět práce - Práce s technickými materiály, Pěstitelské práce, Chovatelství;
Výchova k občanství - Člověk ve společnosti;
Výtvarná výchova - Uplatňování subjektivity.

 

10) PROCHÁZKA RÁJEM

Návštěvní zóny: Farma Eden, Panské bydlení, Horácká vesnice - pazderna, tkalcovna, babka kořenářka, včelař, babiččina zahrádka, mlýn, hrnčíř
Aktivity Tento program kombinuje programy předchozí. Navštívíme farmu Eden, kde se žáci mohou svézt na koních. Prohlédneme si Panské bydlení a vytvoříme rodokmen. Poté s žáky zavítáme do Horácké vesničky. V pazderně a tkalcovně si představíme zpracování lnu ve lněné plátno a u babky kořenářky se žáci naučí rozpoznávat bylinky po vůni. Navštívíme i babiččinu zahrádku, chaloupku hrnčíře a mlýn, kde si žáci vyzkouší mletí obilí na ručním mlýnku.
Délka programu: 90 minut + prohlídka celého areálu bez průvodce s možností vyzkoušet bohatý interaktivní program centra Eden
Max. počet žáků: jedna skupina 30 dětí, možnost více skupin
CENA: 100 Kč, učitelský doprovod zdarma
Součást vzdělávacích oblastí
RVP ZV:
Přírodopis - Biologie rostlin, Biologie živočichů;
Člověk a svět práce - Práce s technickými materiály, Pěstitelské práce, Chovatelství;
Výchova k občanství - Člověk ve společnosti;
Výtvarná výchova - Uplatňování subjektivity.

 

11) Základy ekologie - NOVINKA!

Návštěvní zóny: Ekopavilon
Aktivity Nový Ekoprogram nás zavede do Ekopavilonu, kde si projdeme všechna jeho čtyři patra věnovaná živlům. V patře Země si představíme problematiku trvale udržitelného bydlení, třídění odpadů, rozpadu látek v přírodě a skleníkového efektu. Druhé patro věnované ohni a energii si žáci vyzkouší vyrobit vlastními silami elektrickou energii na energokolech a objevíme rozdíly mezi běžnou a úspornou domácností. Patro Voda nám představí koloběh vody na Bystřicku a povíme si o cennosti vody pro celý ekosystém. V posledním patře věnovaném živlu Vzduch nastíníme problematiku znečišťování ovzduší. V rámci programu si uděláme čas i na svačinu.
Délka programu: 150 - 180 minut + prohlídka celého areálu bez průvodce s možností vyzkoušet bohatý interaktivní program centra Eden
Max. počet žáků: jedna skupina 20 - 25 žáků
CENA: 100 Kč, učitelský doprovod zdarma
Součást vzdělávacích oblastí
RVP ZV:
Přírodopis - Biologie rostlin, Země - geosféry;
Zeměpis - Atmosféra, Hydrologie, Život na zemi;
Fyzika - Energie;
Chemie - Druhy vod;
Ekologie - Země, Odpady, Voda, Vzduch;
Matematika - Slovní úloha z praxe;
Výtvarná výchova - Uplatňování subjektivity.


MANUÁL SPOKOJENÉHO NÁVŠTĚVNÍKA

PROGRAMY PRO 3.-5. TŘÍDY ZŠ:

PDF NABÍDKA 3.-5. TŘÍDA ZŠ

4) OD ROSTLINEK PO ZVÍŘÁTKA

Návštěvní zóny: Farma Eden, chmelnice, ovocný sad, babiččina zahrádka, tvořivá dílna
Aktivity:  V tomto programu se s žáky nejdříve podíváme na farmu Eden, kde si prohlédneme místní zvířata a povíme si, jakou péči vyžadují a co lidem přinášejí dobrého. Prohlédneme si stáje a svezeme se na koni. Dále se podíváme na způsob pěstování chmele a v ovocném sadu přiřadíme květy a listy ke stromům. V babiččině zahrádce si žáci mohou pohladit místní zvířátka. Celý program je završen výrobou drobného dárku, který si děti odnesou na památku domů.
Délka programu: 90 minut + prohlídka celého areálu bez průvodce s možností vyzkoušet bohatý interaktivní program centra Eden
Max. počet žáků:  jedna skupina 20 - 25 žáků, možnost více skupin
CENA: 100 Kč, učitelský doprovod zdarma
Součást vzdělávacích oblastí
RVP ZV:
Člověk a jeho svět - Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví;
Člověk a svět práce - Práce s drobným materiálem, Pěstitelské práce.5) OD KOČÍHO PO HRNČÍŘE

Návštěvní zóny: Panské bydlení, Horácká vesnice - pazderna, tkalcovna, babka kořenářka, včelař, babiččina zahrádka, mlýn, hrnčíř, statek
Aktivity Historický program nás provede Panským bydlením, kde si povíme, jaké povinnosti měl správce statku a co všechno obnášela práce kočího. Poté s dětmi zavítáme do naší Horácké vesnice, kde si v jednotlivých chaloupkách představíme místní řemesla. Na příkladu pohádky O krtečkovi a kalhotkách si vysvětlíme a ukážeme zpracování lnu v pazderně nebo lněného vlákna u tkalce. U mlynáře přiřadíme zrna ke klasům a u včelaře se naučíme vývoj včely od vajíčka po včelu. Navštívíme babku kořenářku a statek. V rámci programu si žáci vyplní pracovní list a u hrnčíře si k němu vyrobí desky malované hlínou. Tuto knížečku si odnesou na památku domů.
Délka programu: 90 minut + prohlídka celého areálu bez průvodce s možností vyzkoušet bohatý interaktivní program centra Eden
Max. počet žáků: jedna skupina 15 žáků, možnost více skupin
CENA: 100 Kč, učitelský doprovod zdarma
Součást vzdělávacích oblastí
RVP ZV:
Člověk a jeho svět - Rozmanitost přírody, Lidé kolem nás, Člověk a jeho zdraví;
Člověk a svět práce - Práce s drobným materiálem, Pěstitelské práce;
Výtvarná výchova - Uplatňování subjektivity.

 

6) procházka rájem

Návštěvní zóny: Farma Eden, panské bydlení, Horácká vesnice - pazderna, tkalcovna, babka kořenářka, včelař, babiččina zahrádka, mlýn 
Aktivity Tento program kombinuje programy předchozí. Navštívíme farmu Eden, kde se žáci svezou na místních konících. Prohlédneme si Panské bydlení a žáci si vyrobí vlastní rodokmen. Poté s zavítáme do Horácké vesničky, kde si v jednotlivých chaloupkách představíme řemesla. V pazderně a tkalcovně si představíme zpracování lnu ve lněné plátno a u mlynáře si žáci vyzkouší mletí obilí na ručním mlýnku. Navštívíme i babiččinu zahrádku, hrnčíře či chaloupku babky kořenářky.
Délka programu: 90 minut + prohlídka celého areálu bez průvodce s možností vyzkoušet bohatý interaktivní program centra Eden
Max. počet žáků: jedna skupina 30 žáků, možnost více skupin
CENA: 100 Kč, učitelský doprovod zdarma
Součást vzdělávacích oblastí
RVP ZV:
Člověk a jeho svět - Rozmanitost přírody, Lidé kolem nás, Lidé a čas, Člověk a zdraví;
Člověk a svět práce - Práce s drobným materiálem, Pěstitelské práce.7) čtyři živly - novinka!

Návštěvní zóny: Ekopavilon
Aktivity Nový Ekoprogram nás zavede do Ekopavilonu, kde si projdeme všechna jeho čtyři patra věnovaná živlům. V patře Země si představíme problematiku trvale udržitelného bydlení, třídění odpadů a rozpadu látek v přírodě. Druhé patro věnované ohni a energii si žáci vyzkouší vyrobit vlastními silami elektrickou energii na energokolech a objevíme rozdíly mezi běžnou a úspornou domácností. Patro Voda nám představí koloběh vody na Bystřicku a povíme si o cennosti vody pro celý ekosystém. V posledním patře věnovaném živlu Vzduch nastíníme problematiku znečišťování ovzduší. V rámci programu si uděláme čas i na svačinu.
Délka programu: 150 - 180 minut + prohlídka celého areálu bez průvodce s možností vyzkoušet bohatý interaktivní program centra Eden
Max. počet žáků: jedna skupina 20 - 25 žáků
CENA: 100 Kč, učitelský doprovod zdarma
Součást vzdělávacích oblastí
RVP ZV:
Přírodověda - Rozmanitost přírody, Člověk a příroda, Člověk a lidské výtvory;
Vlastivěda - Lidé kolem nás; Místo, kde žijeme;
Ekologie - Země, Odpady, Voda, Vzduch;
Výtvarná výchova - Uplatňování subjektivity.


 

Partneři projektu

logo-1.png logo-2.png   Koruna-vysociny-logo-web.png