O Edenu

Historie centra Eden sahá až do 15. století, kdy se areál ještě nejmenuje centrum Eden, ale je to jen obyčejný statek.
Roku 1495 přenechávají bratři Vilém a Vratislav z Pernštejna svůj dvůr městu Bystřice za pravidelný plat.
V roce 1731 vstupují Mitrovští na Bystřicko a Arnošt Matyáš Mitrovský z Mitrovic a Nemyšle kupuje spojené velkostatky Bystřici nad Pernštejnem a Dolní Rožínku. Roku 1815 Vilém Mitrovský zahajuje přestavbu statku do současné podoby uzavřeného čtyřkřídlého dvora s dvoupatrovou budovou zámečku, dvěma bočními stájovými křídly se sklepeními a budovami pro šafáře a služebnictvo. Postupně se ustálil název Nový Dvůr.
Rod Mitrovských vlastní objekt do roku 1923, kdy Vladimír II. Mitrovský na základě pozemkové reformy odprodává polovinu majetku včetně velkostatku Nový Dvůr. Statek přebírá Družstvo pro zušlechťování hospodářských zvířat a plodin. Vzniká vzorový statek zaměřený na chov bernsko-hanáckého strakatého dobytka. Zřízena zde byla také moderní stanice na čištění obilí a lněného semene.
Od roku 1949 je objekt Nového Dvora i s pozemky začleněn do Československých státních statků jako šlechtitelská stanice. V porevoluční době se na statku zřizují i byty a ke konci roku 1959 se staví dokonce dva dvojdomky hned v předpolí dvora. V roce 1990 je objekt Nového Dvora předán do užívání tehdejší zemědělské škole v Bystřici jako školní statek.
V roce 2000 zahajuje vedení školy přípravy na přestavbu zanedbaného dvora a plány postupně dozrávají do podoby centra Eden. Investorem se stává město Bystřice nad Pernštejnem, partnery projektu pak VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem (centrum slouží školám jako praktické pracoviště) a ECEAT, European Centre for Ecology and Tourism.
Roku 2010 vyhrává Bystřicko cenu EDEN- European Destinations of Excellence.
V září roku 2012 zahajuje činnost farma Eden, v roce 2013 pak započíná stavební obnova Nového Dvora.  Projekt centra Eden, strategický projekt kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu, by nemohl vzniknout bez významné podpory z evropských fondů, zapálenosti partnerů a odvahy a vizionářství zastupitelů města Bystřice nad Pernštejnem.
Dne 21. března roku 2015 se centrum Eden slavnostně otevírá veřejnosti.

Partneři projektu

logo-1.png logo-2.png   Koruna-vysociny-logo-web.png