Nabídky pro školy

                Milí pedagogové,

i v roce 2019 jsme pro vás připravili tematické programy určené pro mateřské a základní školy. Naším cílem je zprostředkovat dětem zážitek, který je bude motivovat k zájmu o přírodu a histoii. 

Náplň okruhů je volena vždy individuálně podle věkové katergorie žáků a dle Rámcového vzdělávacího programu.
Řídíme se mottem: řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a možná si vzpomenu, zapoj mě a já porozumím.
Máte - li zájem o rezervaci termínu, kontaktujte prosím Ing. Kristýnu Dobiášovou na e - mail program@centrumeden.cz , tel.: 730 898 697,  566 788 403.

Cena prohlídky areálu s průvodcem je 100 Kč/ osoba, bez průvodce 70 Kč/osoba. Pedagogický doprovod má vstupné zdarma.
(Na cenu školních programů nelze uplatňovat další slevy.) 
Parkoviště pro autobusy je před vstupem do areálu. Pokud byste chtěli přijet vlakem, nádraží je vzdálené jen 3 min. chůze od centra.
V areálu je možnost zakoupení suvenýrů.

 


      

 

Zarezervujte se


Programy pro MŠ:

1) Pohádkový příběh čaje

Návštěvní zóny:

Horácká vesnice - tkalcovna, babka kořenářka, včelař, hrnčíř, mlýn.

Aktivity: 
Průvodce provede děti výrobou čaje od sběru bylinek až po výrobu hrnečku. U tkalce si vysvětlíme zpracování lnu až po výrobu pytlíku na čaj. U babky bylinkářky si povíme, jak správně bylinky v přírodě sbírat a jak je rozlišujeme podle smyslů. Při návštěvě včelaře se seznámíme s procesem výroby medu a s hierarchií včel v úlu. Abychom si z připravených surovin mohli uvařit čaj, potřebujeme hrneček, o jehož výrobě se dozvíme u hrnčíře. Na konec se u mlynáře seznámíme s přípravou dobré babiččiny buchty k našemu čaji.
Délka programu:
90 minut + prohlídka celého areálu bez průvodce s možností vyzkoušet bohatý interaktivní program centra Eden
Max. počet žáků: 
jedna skupina 20 - 25 dětí, možnost více skupin
CENA:
100 Kč, učitelský doprovod zdarma
Součást vzdělávacích oblastí
RVP ZV:
Člověk a jeho svět - Rozmanitost přírody, Lidé  kolem nás, Člověk a svět práce - Práce s drobným materiálem, Výtvarná výchova - Uplatňování subjektivity
2) PUTOVÁNÍ ZA ZVÍŘÁTKY

Návštěvní zóny:

Jízdárna Eden, zvířátka v Horácké vesničce, tvořivá dílna.

 
Aktivity: 
Hlavním cílem tohoto programu je seznámit děti s živou přírodou. Společně se podíváme na jízdárnu a povíme si, jakou péči vyžadují koně. Děti se na nich svezou. Dále navštívíme výběhy se zvířátky v Horácké vesničce. Děti si mohou pohladit a nakrmit naše domácí zvířátka. Celý program je završen tvořivou dílnou, kde si společně vytvoříme dárek z česané vlny.
Délka programu:
90 minut + prohlídka celého areálu bez průvodce s možností vyzkoušet bohatý interaktivní program centra Eden
Max. počet žáků: 
jedna skupina 20 - 25 žáků, možnost více skupin
CENA:
100 Kč, učitelský doprovod zdarma
Součást vzdělávacích oblastí
RVP ZV:
Člověk a jeho svět - Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví; Člověk a svět práce - Práce s drobným materiálem. PROGRAMY PRO 1. stupeň zŠ (1. - 5. třídy ZŠ) :

3) Od kočího po hrnčíře (za historií a řemesly)

Návštěvní zóny: Panské bydlení, Horácká vesnice.
Aktivity: 
V rámci tohoto programu si s dětmi prohlédneme panské bydlení, kde se seznámíme s povoláním panského kočího. Poté se společně přesuneme do Horácké vesnice, kde si v jednotlivých chaloupkách představíme řemesla našich předků. Ukážeme si prvotní zpracování textilních rostlin v pazderně, úpravu vlákna na kolovratu a tkalcovském stavu. Navštívíme i včelaře, kde pomůžeme najít včelce cestu do úlu. V babiččině zahrádce si děti mohou pohladit naše zvířátka. Ve mlýně si ukážeme mlýnské kolo a vysvětlíme si princip mletí obilného zrna. Na závěr bude připravená rukodělná dílnička, kde si vyrobíme složku na pracovní listy, kterou pomalujeme hlínou.
Délka programu:
90 minut + prohlídka celého areálu bez průvodce s možností vyzkoušet bohatý interaktivní program centra Eden
Max. počet žáků:
jedna skupina 25 - 30 dětí, možnost více skupin
CENA:
100 Kč, učitelský doprovod zdarma
Součást vzdělávacích oblastí
RVP ZV:
Člověk a jeho svět - Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví; Lidé a čas, Člověk a svět práce - Práce s drobným materiálem, Výtvarná výchova (Uplatňování subjektivity)
 

 

 

4) PROCHÁZKA RÁJEM

Návštěvní zóny: Jízdárna Eden, Panské bydlení, Horácká vesnice
Aktivity
S dětmi navštívíme jízdárnu, kde se svezou na místních konících. Prohlédneme si Panské bydlení a přiblížíme si práci kočího. Poté s dětmi zavítáme do Horácké vesničky, kde si v jednotlivých chaloupkách představíme řemesla. V pazderně a tkalcovně si představíme zpracování lnu ve lněné plátno na oblíbeném příběhu O krtečkovi a kalhotkách. Navštívíme i včelaře, kde pomůžeme najít včelce cestu do úlu. V babiččině zahrádce si děti mohou pohladit a nakrmit místní zvířátka a u mlynáře si ukážeme mlýnské kolo a vysvětlíme princip mletí obilného zrna. Program je veden interaktivní formou se zapojením žáků.  
 
Délka programu:
90 minut + prohlídka celého areálu bez průvodce s možností vyzkoušet bohatý interaktivní program centra Eden
Max. počet žáků:
jedna skupina maximálně 30 dětí, možnost více skupin
CENA:
100 Kč, učitelský doprovod zdarma
Součást vzdělávacích oblastí
RVP ZV:
Člověk a jeho svět - rozmanitost přírody, lidé kolem nás, lidé a čas, člověk a zdraví, člověk a svět práce - práce s drobným materiálem, pěstitelské práce.
 
 

 
PROGRAMY PRO 2. stupeň zš. (6.- 9.) TŘÍDY ZŠ:

5) Tradiční řemesla

Návštěvní zóny: Horácká vesnice
Aktivity: 
Představení starých řemesel: zpracování lnu, tkalcovství, mlynářství, ruční zpracování ovčí vlny. Ukážeme si prvotní zpracování textilních rostlin v pazderně, zpracování vlákna na kolovratu a tkalcovském stavu. Dozvíme se o nejčastěji pěstovaných obilninách v dřívějších dobách. Ve mlýně si řekneme, co vše předchází zpracování zrna na mouku. Prohlídku zakončíme ve mlýně.
Délka programu:
90 minut + prohlídka celého areálu bez průvodce s možností vyzkoušet bohatý interaktivní program centra Eden
Max. počet žáků:
jedna skupina 20 - 25 dětí, možnost max. 2 skupin
CENA:
100 Kč, učitelský doprovod zdarma
Součást vzdělávacích oblastí
RVP ZV:
Přírodopis - Biologie rostlin, Biologie živočichů. Člověk a svět práce - Práce s technickými materiály. Pěstitelské práce - Chovatelství. Výchova k občanství - Člověk ve spole
 

6) ČTYŘI ŽIVLY - ZÁKLADY EKOLOGIE 

Návštěvní zóny: Ekopavilon.
Aktivity
Ekoprogram nás zavede do Ekopavilonu, kde si projdeme všechna jeho čtyři patra věnovaná živlům. V patře Země si představíme problematiku trvale udržitelného bydlení, třídění odpadů, rozpadu látek v přírodě a skleníkového efektu. Druhé patro věnované ohni a energii si žáci vyzkouší vyrobit vlastními silami elektrickou energii na energokolech a objevíme rozdíly mezi běžnou a úspornou domácností. Patro Voda nám představí koloběh vody na Bystřicku a povíme si o cennosti vody pro celý ekosystém. V posledním patře věnovaném živlu Vzduch nastíníme problematiku znečišťování ovzduší. V rámci programu si uděláme čas i na svačinu.
 
Délka programu:
150 - 180 minut + prohlídka celého areálu bez průvodce s možností vyzkoušet bohatý interaktivní program centra Eden
Max. počet žáků:
jedna skupina 20 - 25 dětí, ve stejnou dobu je možné provést pouze jednu skupinu
CENA:
100 Kč/osoba, učitelský doprovod zdarma
Součást vzdělávacích oblastí
RVP ZV
Přírodopis - Biologie rostlin, Země - geosféry; Zeměpis -Atmosféra, Hydrologie, Život na zemi, Fyzika - Energie, Chemie - Druhy vod, Ekologie - Země, Odpady, Voda, Vzduch, Matematika - Slovní úloha z praxeVýtvarná výchova - Uplatňování subjektivity      
 


 

Sezónní tematické programy

vELIKONOČNÍ PROGRAM


 

 

 

  

 

 

letáček ke stažení v pdf


Zpět na přehled programů

Partneři projektu

logo-1.png logo-2.png   Koruna-vysociny-logo-web.png