Farma EDEN

hlava_bez_pozad%C3%83%C2%AD_edited.png
farma (1).jpg

Naši předkové se nezabývali jen řemesly, ale i zemědělstvím. Proto v této tradici pokračujeme a pěstujeme brambory, obilí nebo zeleninu, a chováme hospodářská zvířata - krávy masného plemene Aberdeen Angus, ovce plemene Suffolk, kozy, koně nebo slepice.

Hospodaříme na 160 hektarech polí a naše produkty si můžete zakoupit! Aktuální nabídku Farmy můžete sledovat na webových stránkách.

JÍZDÁRNA EDEN nabízí projížďky na koních pro návštěvníky centra Eden. Mimo otevírací dobu je možné domluvit si individuální projížďky. Více informací najdete zde.