_2236331.JPG.jpg

Historie místa, kde dnes stojí centrum Eden sahá až do 15. století. Tehdy bratři Vilém a Vratislav z Pernštejna přenechali svůj dvůr za pravidelný plat městu Bystřice.

V 18. století na území Bystřicka vstupují bratři Mitrovští a skupují pozemky, včetně tohoto dvora.

V 19. století zahájuje Vilém Mitrovský přestavbu statku do současné podoby uzavřeného dvora. Časem se pro něj ustálil název Nový Dvůr.

Rod Mitrovských vlastní statek až do roku 1923, kdy Vladimír II. Mitrovský odprodává polovinu svého majetku, včetně velkostatku Nový Dvůr.

Od té doby v těchto místech probíhá chov dobytka a zřízena byla také moderní stanice na čištění obilí a lněného semene.

Během éry komunismu je objekt celého Dvora včetně všech pozemků ku prospěchu státu jako šlechtitelská stanice.

V 90. letech minulého století je pak statek předán místní zemědělské škole.

V roce 2000 zahajuje vedení školy přípravy na přestavbu zanedbaného dvora a plány postupně dozrávají do podoby Centra Eden. Investorem se stává Město Bystřice nad Pernštejnem, partnery projektu pak VOŠ A SOŠ Bystřice nad Pernštejnem a ECEAT - European Centre for Ecology and Tourism.

Roku 2010 vyhrává Bystřicko cenu EDEN - European Destinations of Excellence.

V září roku 2012 zahajuje činnost farma Eden, v roce 2013 pak započíná stavební obnova Nového Dvora. Projekt centra Eden, strategický projekt kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu, by nemohl vzniknout bez významné podpory z evropských fondů, zapálenosti partnerů a odvahy a vizionářství zastupitelů města Bystřice nad Pernštejnem.

Dne 21. března 2015 se centrum Eden slavnostně otevírá veřejnosti.

Historie Edenu

list_bez_pozadí.png