Nabídky pro školy

a organizované skupiny

Vážení pedagogové,

I v roce 2020 pro Vás máme připravenou řadu tematických programů určené pro mateřské, základní i střední školy. Naším cílem je zprostředkovat dětem zážitek, který je bude motivovat k zájmu o přírodu a historii.

Náplň okruhů je volena vždy individuálně podle věkové kategorie žáků a Rámcového vzdělávacího programu. V Edenu se řídíme mottem "Řekni mi a já zapomenu. Ukaž mi a možná si vzpomenu. Zapoj mě a já porozumím."

V případě zájmu o prohlídku, kontaktujte email: info@centrumeden.cz, telefon: 608 745 637.

Cena prohlídky areálu s průvodcem je 100,-/osoba, bez průvodce pak 70,-/osoba. Pedagogický doprovod má vstup zdarma. (Na prohlídky nelze uplatňovat další slevy.)

Parkoviště pro autobusy je hned před vstupem do areálu, vlakové nádraží jen asi 3 minuty chůze pěšky.

V areálu je možnost zakoupení suvenýrů.

Prohlídky s průvodcem nejsou možné v červenci a v srpnu, kdy je areál otevřen každý den pro všechny návštěvníky.

 

Sezónní tematické programy

 

Velikonoční školní programy

Tento program bude probíhat pouze v termínu 15.3. - 19.3. a 22. - 26.3. 2021

Návštěvní zóny

Aktivity

Délka programu

Maximální počet žáků

Cena

Horácká vesnice

Program je tematicky zaměřen na tradice, zvyky a pověry spojené s obdobím Velikonoc. Návštěvníci si s průvodcem prohlédnou Horáckou vesnici, kde se v jednotlivých chaloupkách seznámí s významem světských a církevních Velikonoc.

V ceně programu je i tvořivá dílna.

90 minut + prohlídka celého areálu bez průvodce s možností vyzkoušet si bohatý interaktivní program centra Eden

Jedna skupina max. 25 dětí (možnost více skupin)

100,-/osoba, pedagogický doprovod zdarma

Vánoční školní programy

Tento program bude probíhat pouze v termínech 6. - 10.12. a 13. - 17.12. 2020

Návštěvní zóny

Aktivity

Délka programu

Maximální počet žáků

Cena

Horácká vesnice

Program je tematicky zaměřen na advent, zvyky a pověry spojené s obdobím Vánoc. Komentovaná prohlídka probíhá v Horácké vesnici.

V ceně programu je i tvořivá dílna.

90 minut + prohlídka celého areálu bez průvodce s možností vyzkoušet si bohatý interaktivní program centra Eden

Jedna skupina max. 25 dětí (možnost více skupin)

100,-/osoba, pedagogický doprovod zdarma

Novinka roku 2020 - pro MŠ a ZŠ

 

Cesta látky

Tento program bude probíhat každé pondělí v květnu a červnu.

Návštěvní zóny

Aktivity

Délka programu

Maximální počet žáků

Cena

Součást vzdělávacích oblastí RVP ZV

Pazderna, tkalcovna, výstava modrotisku, tvořivá dílna​.

Program děti seznámí s přírodími surovinami, které se odedávna používaly k výrobě textilu, a s technologií výroby oděvů, jak ji znali naši předkové.​ Tkadlena Martina Holcrová děti seznámí s prvotním zpracováním rostlinných vláken v pazderně a následným zpracováním živočišného vlákna na kolovratu a tkalcovském stavu v tkalcovně. Dále se dozvíte o nejstarším způsobu potiskování textilu technikou modrotisku (výstava zapůjčena z modrotiskové dílny rodiny Danzingerových z Olešnice).

Celý program je zakončen tvořivou dílnou, kde si společně vyrobíte dárek.

90 minut + prohlídka celého areálu bez průvodce s možností vyzkoušet si bohatý interaktivní program centra Eden

Jedna skupina max. 25 dětí (možnost více skupin)

100,-/osoba, pedagogický doprovod zdarma

Člověk a jeho svět - Rozmanitost přírody, Lidé kolem nás

Člověk a svět práce - Práce s drobným materiálem

Výtvarná výchova - Uplatňování subjektivity

Programy pro MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Příběh bylinkového čaje

Návštěvní zóny

Aktivity

Délka programu

Maximální počet žáků

Cena

Součást vzdělávacích oblastí RVP ZV

Horácká vesnice - pazderna, tkalcovna, babka kořenářka, včelař, hrnčíř, mlýn.

Průvodce provede děti výrobou čaje od sběru bylinek až po výrobu hrnečku. 

U tkalce si vysvětlíme zpracování lnu až po výrobu pytlíku na čaj. U babky kořenářky si povíme, jak správně bylinky v přírodě sbírat a jak je rozlišujeme podle smyslů. Při návštěvě včelaře si představíme proces výroby medu, který si můžeme i ochutnat. Abychom si z připravených surovin mohli připravit čaj, potřebujeme hrneček. S jeho výrobou se seznámíme u hrnčíře.

Na závěr bude pro děti připravená dílnička ve mlýně.

90 minut + prohlídka celého areálu bez průvodce s možností vyzkoušet si bohatý interaktivní program centra Eden

Jedna skupina 20 - 25 dětí (možnost více skupin)

100,-/osoba, pedagogický doprovod zdarma

Člověk a jeho svět - Rozmanitost přírody, Lidé kolem nás

Člověk a svět práce - Práce s drobným materiálem

Výtvarná výchova - Uplatňování subjektivity

Putování za zvířátky

Návštěvní zóny

Aktivity

Délka programu

Maximální počet žáků

Cena

Součást vzdělávacích oblastí RVP ZV

Jízdárna Eden, zvířátka v Horácké vesnici, tvořivá dílna.

Hlavním cílem tohoto programu je seznámit se s živou přírodou. 

Navštívíme Jízdárnu Eden, kde si povíme jakou péči vyžadují koně a děti se na nich svezou. Dále si ukážeme výběhy v Horácké vesnici. Děti si mohou naše domácí zvířátka nakrmit a pohladit.

Celý program je završen tvořivou dílnou, kde si společně vyrobíme dárek.

90 minut + prohlídka celého areálu bez průvodce s možností vyzkoušet si bohatý interaktivní program centra Eden

Jedna skupina 20 - 25 dětí (možnost více skupin)

100,-/osoba, pedagogický doprovod zdarma

Člověk a jeho svět - Rozmanitost přírody, Lidé kolem nás

Člověk a svět práce - Práce s drobným materiálem

Člověk a jeho zdraví

Programy pro 1. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLY

 

Od kočího pro hrnčíře

Návštěvní zóny

Aktivity

Délka programu

Maximální počet žáků

Cena

Součást vzdělávacích oblastí RVP ZV

Panské bydlení, Horácká vesnice.

V rámci tohoto programu si s dětmi prohlédneme panské bydlení, kde se seznámíme s povoláním panského kočího. Poté se přesuneme do Horácké vesnice, kde si v jednotlivých chaloupkách představíme řemesla našich předků.

Ukážeme si prvotní zpracování textilních rostlin v pazderně, úpravu vlákna na kolovratu a tkalcovském stavu. Navštívíme i včelaře, u kterého ochutnáme různé druhy medu. Ve mlýně si ukážeme mlýnské kolo a vysvětlíme si princip mletí obilného zrna.

Během prohlídky si děti mohou pohladit naše zvířátka a na závěr bude připravena rukodělná dílnička.

90 minut + prohlídka celého areálu bez průvodce s možností vyzkoušet si bohatý interaktivní program centra Eden

Jedna skupina 25 dětí (možnost více skupin)

100,-/osoba, pedagogický doprovod zdarma

Člověk a jeho svět - Rozmanitost přírody, Lidé a čas

Člověk a svět práce - Práce s drobným materiálem

Člověk a jeho zdraví

Výtvarná výchova - Uplatňování subjektivity

Procházka rájem

Návštěvní zóny

Aktivity

Délka programu

Maximální počet žáků

Cena

Součást vzdělávacích oblastí RVP ZV

Jízdárna Eden, Panské bydlení, Horácká vesnice.

S dětmi navštívíme Jízdárnu, kde se svezou na našich konících. O historii Edenu si povíme v Panském bydlení a poté zavítáme do Horácké vesnice. Tam si v jednotlivých chaloupkách představíme různá řemesla typická pro horáckou oblast. V babiččině zahrádce si děti můžou pohladit a nakrmit naše zvířátka. 

Program je veden interaktivní formou se zapojením žáků.

120 minut + prohlídka celého areálu bez průvodce s možností vyzkoušet si bohatý interaktivní program centra Eden

Jedna skupina maximálně 30 dětí (možnost více skupin)

100,-/osoba, pedagogický doprovod zdarma

Člověk a jeho svět - Rozmanitost přírody, Lidé a čas, Lidé kolem nás

Člověk a svět práce - Práce s drobným materiálem

Člověk a jeho zdraví

Pěstitelské práce

 

Programy pro 2. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Tradiční řemesla

Návštěvní zóny

Aktivity

Délka programu

Maximální počet žáků

Cena

Součást vzdělávacích oblastí RVP ZV

Horácká vesnice (pazderna, tkalcovna, babka kořenářka, včelař, statek, hrnčíř, mlýnice, mlýn)

Ukážeme si prvotní zpracování textilních rostlin v pazderně, zpracování vlákna na kolovratu a tkalcovském stavu v tkalcovně, sušení bylinek u babky kořenářky, a u včelaře se seznámíme s různými druhy medu. 

Dozvíme se o nejčastěji pěstovaných obilninách na statku v dřívějších dobách, u hrnčíře keramické výrobky, a ve mlýnici si řekneme, co vše předchází zpracování zrna na mouku.

Prohlídku zakončíme ve mlýně, kde si zrno pomeleme, a třída si s sebou odnese pytlík čerstvě namleté mouky.

120 minut + prohlídka celého areálu bez průvodce s možností vyzkoušet si bohatý interaktivní program centra Eden

Jedna skupina 20-25 dětí (možnost maximálně dvou skupin)

100,-/osoba, pedagogický doprovod zdarma

Přírodopis - biologie rostlin, biologie živočichů

Člověk a svět práce - práce s technickými materiály

Pěstitelské práce - chovatelství

Výchova k občanství - člověk ve společnosti 

Čtyři živly - základy ekologie

Tento program je vhodný i pro střední školy.

Návštěvní zóny

Aktivity

Délka programu

Maximální počet žáků

Cena

Součást vzdělávacích oblastí RVP ZV

Ekopavilon

Ekoprogram nás zavede do budovy Ekopavilonu, kde si projdeme čtyři patra věnovaná živlům.

V patře Země si představíme problematiku trvale udržitelného bydlení, třídění odpadu, rozpadu látek v přírodě a skleníkového efektu. Druhé patro je věnováno Ohni a energii. Objevíme rozdíly mezi běžnou a úspornou domácností. Patro Voda nám představí koloběj vody na Bystřicku a povíme si o nepostradatelnosti vody pro celý ekosystém. V posledním patře věnovaném živlu Vzduch nastíníme problematiku znečišťování ovzduší.

Součástí programu je práce s pracovními listy.

150 minut + prohlídka celého areálu bez průvodce s možností vyzkoušet si bohatý interaktivní program centra Eden

Jedna skupina 20-25 dětí (ve stejnou dobu je možno provést pouze jednu skupinu)

100,-/osoba, pedagogický doprovod zdarma

Přírodopis - biologie rostlin

Zeměpis - geosféry, atmosféra, hydrologie, život na Zemi

Fyzika - energie

Chemie - druhy vod

Ekologie - Země, odpady, Voda, Vzduch

Matematika - slovní úlohy z praxe

Výtvarná výchova - uplatňování subjektivity